در این بخش شما می‌توانید فهرست و اطلاعاتی در مورد آسیب‌هایی که توسط نرم‌افزار قابل شناسایی هستند را مشاهده نمایید.
شدت خطر
نام آسیب
نوع
تاریخ شناسایی
پایین
تروجان
1390/11/07
پایین
تروجان
1390/10/26
پایین
تروجان
1390/10/25
پایین
تروجان
1390/10/22
پایین
تروجان
1390/10/21
پایین
نرم افزار ناخواسته
1390/10/19
پایین
تروجان
1390/10/19
پایین
تروجان
1390/10/15
پایین
تروجان
1390/09/28
پایین
نرم افزار جاسوسی
1390/09/28
پایین
تروجان
1390/09/21
پایین
تروجان
1390/09/18
بالا
نرم افزار جاسوسی
1390/08/25
بالا
نرم افزار جاسوسی
1390/08/25
پایین
نرم افزار جاسوسی
1390/08/25
بالا
نرم افزار جاسوسی
1390/08/24
بالا
نرم افزار جاسوسی
1390/08/24
بالا
نرم افزار جاسوسی
1390/08/24
پایین
تروجان
1390/08/21
پایین
تروجان
1390/08/13
پایین
تروجان
1390/07/27
پایین
تروجان
1390/07/18
پایین
تروجان
1390/07/15
پایین
تروجان
1390/07/15
پایین
تروجان
1390/07/07
پایین
تروجان
1390/06/23
پایین
تروجان
1390/06/22
پایین
تروجان
1390/06/10
پایین
تروجان
1390/06/01
پایین
تروجان
1390/05/24
پایین
تروجان
1390/05/11
پایین
تروجان
1390/05/10
پایین
تروجان
1390/05/05
پایین
تروجان
1390/04/27
پایین
نرم افزار جاسوسی
1390/04/24
پایین
تروجان
1390/04/24
پایین
تروجان
1390/04/20
پایین
تروجان
1390/04/15
پایین
تروجان
1390/04/12
پایین
تروجان
1390/04/12
صفحات: 12345678910

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شرکت پویش‌پرداز می‌باشد