در این بخش شما می‌توانید فهرست و اطلاعاتی در مورد آسیب‌هایی که توسط نرم‌افزار قابل شناسایی هستند را مشاهده نمایید.
شدت خطر
نام آسیب
نوع
تاریخ شناسایی
پایین
تروجان
1391/04/19
پایین
تروجان
1391/04/12
پایین
تروجان
1391/04/10
پایین
تروجان
1391/04/10
پایین
تروجان
1391/04/05
پایین
تروجان
1391/04/05
پایین
تروجان
1391/04/01
پایین
تروجان
1391/03/29
پایین
تروجان
1391/03/23
پایین
تروجان
1391/03/19
پایین
تروجان
1391/03/19
پایین
تروجان
1391/03/18
پایین
تروجان
1391/03/17
پایین
تروجان
1391/03/16
پایین
تروجان
1391/03/09
پایین
تروجان
1391/03/09
پایین
تروجان
1391/03/07
پایین
تروجان
1391/03/05
پایین
تروجان
1391/02/29
پایین
تروجان
1391/02/29
پایین
تروجان
1391/02/21
پایین
تروجان
1391/02/13
پایین
تروجان
1391/01/28
متوسط
تروجان
1391/01/26
پایین
تروجان
1391/01/22
پایین
تروجان
1391/01/17
پایین
تروجان
1391/01/16
پایین
تروجان
1391/01/14
پایین
تروجان
1391/01/03
پایین
تروجان
1391/01/01
پایین
تروجان
1390/12/26
پایین
تروجان
1390/12/18
پایین
تروجان
1390/12/18
پایین
تروجان
1390/12/09
پایین
تروجان
1390/12/08
پایین
تروجان
1390/12/04
پایین
تروجان
1390/12/04
پایین
تروجان
1390/11/27
پایین
تروجان
1390/11/26
متوسط
تروجان
1390/11/14
صفحات: 12345678910

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شرکت پویش‌پرداز می‌باشد