در این بخش شما می‌توانید فهرست و اطلاعاتی در مورد آسیب‌هایی که توسط نرم‌افزار قابل شناسایی هستند را مشاهده نمایید.
شدت خطر
نام آسیب
نوع
تاریخ شناسایی
پایین
تروجان
1391/09/22
پایین
تروجان
1391/09/14
پایین
تروجان
1391/09/14
پایین
تروجان
1391/09/06
پایین
تروجان
1391/08/06
پایین
تروجان
1391/08/06
متوسط
نرم افزار جاسوسی
1391/08/03
پایین
تروجان
1391/07/26
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1391/07/18
پایین
تروجان
1391/07/18
بالا
تروجان
1391/07/18
پایین
تروجان
1391/07/13
پایین
تروجان
1391/07/10
پایین
تروجان
1391/07/06
متوسط
نرم افزار جاسوسی
1391/07/04
متوسط
نرم افزار ناخواسته
1391/07/03
پایین
تروجان
1391/06/27
متوسط
نرم افزار جاسوسی
1391/06/17
پایین
نرم افزار جاسوسی
1391/06/17
پایین
تروجان
1391/06/15
پایین
تروجان
1391/06/14
پایین
تروجان
1391/06/09
پایین
تروجان
1391/05/31
پایین
تروجان
1391/05/29
پایین
تروجان
1391/05/27
پایین
نرم افزار جاسوسی
1391/05/27
پایین
تروجان
1391/05/27
پایین
تروجان
1391/05/23
پایین
تروجان
1391/05/18
پایین
تروجان
1391/05/13
پایین
تروجان
1391/05/12
پایین
نرم افزار جاسوسی
1391/05/11
پایین
تروجان
1391/05/11
پایین
تروجان
1391/05/09
پایین
تروجان
1391/05/05
تروجان
1391/05/01
پایین
نرم افزار جاسوسی
1391/04/29
پایین
تروجان
1391/04/28
پایین
تروجان
1391/04/21
متوسط
تروجان
1391/04/19
صفحات: 12345678910

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شرکت پویش‌پرداز می‌باشد