در این بخش شما می‌توانید فهرست و اطلاعاتی در مورد آسیب‌هایی که توسط نرم‌افزار قابل شناسایی هستند را مشاهده نمایید.
شدت خطر
نام آسیب
نوع
تاریخ شناسایی
پایین
تروجان
1392/07/19
پایین
تروجان
1392/07/17
متوسط
تروجان
1392/07/15
پایین
تروجان
1392/07/05
پایین
تروجان
1392/06/19
پایین
تروجان
1392/06/19
پایین
تروجان
1392/06/18
پایین
تروجان
1392/06/12
پایین
تروجان
1392/06/12
پایین
تروجان
1392/06/11
پایین
تروجان
1392/06/05
پایین
تروجان
1392/05/28
پایین
تروجان
1392/05/20
پایین
تروجان
1392/05/01
پایین
تروجان
1392/04/27
متوسط
تروجان
1392/04/27
پایین
تروجان
1392/04/18
پایین
نرم افزار جاسوسی
1392/04/14
متوسط
تروجان
1392/04/02
پایین
تروجان
1392/03/30
متوسط
تروجان
1392/03/18
پایین
تروجان
1392/03/14
پایین
تروجان
1392/03/12
بالا
تروجان
1392/03/08
پایین
تروجان
1392/03/02
پایین
تروجان
1392/02/29
پایین
تروجان
1392/02/18
پایین
تروجان
1392/01/28
پایین
تروجان
1392/01/13
پایین
تروجان
1392/01/11
پایین
تروجان
1392/01/08
بالا
تروجان
1392/01/06
پایین
تروجان
1391/12/27
بالا
تروجان
1391/11/16
پایین
تروجان
1391/11/04
پایین
نرم افزار ناخواسته
1391/11/03
متوسط
تروجان
1391/10/17
پایین
تروجان
1391/10/07
پایین
تروجان
1391/09/28
بالا
تروجان
1391/09/24
صفحات: 12345678910

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شرکت پویش‌پرداز می‌باشد