در این بخش شما می‌توانید فهرست و اطلاعاتی در مورد آسیب‌هایی که توسط نرم‌افزار قابل شناسایی هستند را مشاهده نمایید.
شدت خطر
نام آسیب
نوع
تاریخ شناسایی
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/08
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/08
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/08
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/08
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/08
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/08
پایین
ویروس
1393/01/07
متوسط
تروجان
1393/01/07
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/01/07
پایین
نرم افزار جاسوسی
1392/12/28
پایین
نرم افزار جاسوسی
1392/12/28
پایین
نرم افزار جاسوسی
1392/12/28
پایین
نرم افزار جاسوسی
1392/12/28
پایین
نرم افزار جاسوسی
1392/12/28
پایین
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1392/12/27
پایین
نرم افزار جاسوسی
1392/12/19
پایین
نرم افزار ناخواسته
1392/12/19
متوسط
تروجان
1392/12/19
پایین
نرم افزار ناخواسته
1392/12/19
پایین
نرم افزار ناخواسته
1392/12/19
پایین
نرم افزار ناخواسته
1392/12/19
پایین
تروجان
1392/12/16
پایین
تروجان
1392/12/13
پایین
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1392/12/11
پایین
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1392/12/10
پایین
تروجان
1392/12/07
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1392/12/06
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1392/12/06
متوسط
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1392/12/03
پایین
تروجان
1392/11/22
پایین
تروجان
1392/11/18
پایین
تروجان
1392/11/02
پایین
تروجان
1392/11/02
پایین
تروجان
1392/10/30
پایین
تروجان
1392/10/30
پایین
نرم افزار جاسوسی
1392/09/26
پایین
تروجان
1392/09/25
پایین
تروجان
1392/09/17
پایین
تروجان
1392/09/13
پایین
تروجان
1392/07/19
صفحات: 12345678910

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شرکت پویش‌پرداز می‌باشد