در این بخش شما می‌توانید فهرست و اطلاعاتی در مورد آسیب‌هایی که توسط نرم‌افزار قابل شناسایی هستند را مشاهده نمایید.
شدت خطر
نام آسیب
نوع
تاریخ شناسایی
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/05
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/05
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/05
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/05
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/05
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/05
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/05
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/05
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/02/17
پایین
تروجان
1393/02/11
پایین
تروجان
1393/01/29
پایین
نرم افزار جاسوسی
1393/01/28
پایین
نرم افزار جاسوسی
1393/01/27
پایین
تروجان
1393/01/26
پایین
تروجان
1393/01/26
پایین
تروجان
1393/01/26
پایین
تروجان
1393/01/21
پایین
تروجان
1393/01/18
پایین
تروجان
1393/01/16
متوسط
نرم افزار جاسوسی
1393/01/16
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/15
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/15
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/15
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/15
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/15
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/01/15
صفحات: 12345678910

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شرکت پویش‌پرداز می‌باشد