در این بخش شما می‌توانید فهرست و اطلاعاتی در مورد آسیب‌هایی که توسط نرم‌افزار قابل شناسایی هستند را مشاهده نمایید.
شدت خطر
نام آسیب
نوع
تاریخ شناسایی
پایین
تروجان
1390/04/01
پایین
تروجان
1390/03/31
پایین
تروجان
1390/03/22
پایین
تروجان
1390/03/20
پایین
تروجان
1390/03/19
پایین
تروجان
1390/03/16
پایین
تروجان
1390/03/10
پایین
تروجان
1390/03/01
پایین
تروجان
1390/02/21
پایین
تروجان
1390/01/10
پایین
تروجان
1390/01/02
پایین
نرم افزار جاسوسی
1389/12/28
پایین
تروجان
1389/12/23
متوسط
تروجان
1389/12/18
پایین
تروجان
1389/12/11
پایین
تروجان
1389/12/03
پایین
تروجان
1389/11/27
پایین
تروجان
1389/11/27
پایین
تروجان
1389/10/11
پایین
تروجان
1389/08/11
پایین
تروجان
1389/06/18
پایین
تروجان
1389/05/21
پایین
تروجان
1389/05/18
متوسط
تروجان
1389/05/08
پایین
تروجان
1388/03/19
صفحات: 12345678910

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شرکت پویش‌پرداز می‌باشد